België is een van de minst corrupte landen

Van de 183 landen en grondgebieden die Transparency International in 2011 heeft onderzocht, staat België gerangschikt als het 19e minst corrupte land ter wereld. Dit is drie plaatsen beter dan onze 22e plaats in 2010.

De Corruption Perceptions Index 2011 rangschikt landen en grondgebieden volgens de waargenomen corruptieniveaus in de overheidssector. Het gaat om een geaggregeerde indicator die verschillende informatiebronnen over corruptie samenbrengt, zodat landen met elkaar kunnen worden vergeleken.

De index van 2011 is gebaseerd op beoordelingen en opiniepeilingen uitgevoerd door onafhankelijke en gereputeerde instellingen. Deze peilingen en beoordelingen omvatten vragen over het omkopen van overheidsambtenaren, smeergeld bij overheidsopdrachten, het verduisteren van overheidsgeld en de doeltreffendheid van de inspanningen die de overheid levert om corruptie tegen te gaan. Er wordt gebruikgemaakt van waarnemingen omdat corruptie een grotendeels verborgen activiteit is die moeilijk te meten valt. Met de tijd is gebleken dat waarnemingen een betrouwbaar oordeel van corruptie geven.

http://cpi.transparency.org/cpi2011/No label found for: as_externallink.alttag