De OESO geeft België een goed rapport

Angel Gurria, de secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelde op 12 juli jongstleden tijdens een persconferentie het tweejaarlijkse rapport over de Belgische economie voor. Hij feliciteerde België met de resultaten die de regering in lopende zaken de laatste twee jaar bereikte. Volgens de conclusies van het rapport heeft België de crisis goed doorstaan: ‘the economy is recovering well’.

De OESO publiceert ongeveer om de 2 jaar een economische studie over elk van haar lidstaten. Die studie zet de bakens uit voor de belangrijkste economische uitdagingen en geeft een diepgaande analyse. Tenslotte doet ze voor elk van de uitdagingen aanbevelingen over de te voeren economische politiek.

Volgens de OESO is België de crisis goed te boven gekomen met een relatief beperkte toename van de werkloosheid. Sindsdien herstelt zijn economie zich vlugger dan in het geheel van de eurozone en het begrotingstekort vermindert snel.

De OESO spoort België ertoe aan zijn overheidsfinanciën verder te saneren, te mikken op meer groene groei en de arbeidsmarkt toegankelijker te maken.

www.oecd.org/eco/etudes/belgique
www.oecd.org/eco/surveys/belgiumNo label found for: as_externallink.alttag

OECD Secretary-General, Angel Gurria and Belgian Prime Minister, Yves Leterme
Secretaris-generaal van de OESO Angel Gurria en de Belgische eerste minister Yves Leterme