Legalisatie van documenten

Hoe een Jamaicaans document legaliseren?

Alle officiële Jamaicaanse documenten die gebruikt zullen worden in België moeten gelegaliseerd worden. Dit gebeurt in twee stappen:

  • Legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Kingston (alle informatie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 Dominica Drive Kingston, Tel 876 926 4220-8, www.mfaft.gov.jmNo label found for: as_externallink.alttag).
  • Legalisatie op de Belgische Ambassade (kostprijs: momenteel 1725 JMD (vanaf 1 juni 2012; deze som kan aangepast worden aan de veranderende wisselkoers €/JMD). Gelieve de ambassade te bellen vooraleer u langskomt met het document.

Niet-officiële documenten uit Jamaica die gelegaliseerd moeten zijn vooraleer ze gebruikt kunnen worden in België, moeten eerst door een Justice of the Peace gelegaliseerd worden, en daarna door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Ambassade van België in Kingston.

 

Algemene informatie


Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “ApostilleverdagNo label found for: as_externallink.alttag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.


Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten:

  1. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?No label found for: as_externallink.alttag
  2. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?No label found for: as_externallink.alttag
  3. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?No label found for: as_externallink.alttag
  4. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits?No label found for: as_externallink.alttag
  5. Wat als legalisatie onmogelijk is?No label found for: as_externallink.alttag
  6. Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België?No label found for: as_externallink.alttag


Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenlandNo label found for: as_externallink.alttag.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de 'ZoekcriteriaNo label found for: as_externallink.alttag' gebruiken.