Visum voor België

Visumaanvragen voor België en Luxemburg

1. Het hangt van uw nationaliteit (zoals aangegeven in uw reispaspoort) af of u een visum voor de Schengen-zone nodig hebt.

2. Indien u een visum voor een kort verblijf (minder dan 90 dagen) nodig heeft, klik dan hieronder op het land waar u verblijft voor meer informatie (in het Engels). Indien u een visum voor een lang verblijf nodig heeft, neemt u best contact op met de Ambassade van België in Kingston.

Informatiebrochure voor de garanten van aanvragers van visa van korte duur

U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf in België te dragen en u wilt hem voor een kort verblijf (maximum 90 dagen) naar België laten komen. U hebt al voor hem een verbintenis tot tenlasteneming aangegaan of u bent van plan dit te doen (bijlage 3 bis). Dan is deze brochure voor u bestemd. De informatie in deze brochure betreft zowel de verbintenis tot tenlasteneming aangegaan voor een visumplichtige vreemdeling als een dergelijke verbintenis aangegaan voor een vreemdeling die van de visumplicht is vrijgesteld.

Download de brochureNo label found for: as_externallink.alttag (pdf)

Algemene informatie over visa


Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse ZakenNo label found for: as_externallink.alttag, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Bij welke Ambassade of Consulaat moet ik mijn visum aanvragen?

U dient zich persoonlijk aan te melden bij de Belgische Ambassade of het Consulaat die bevoegd is voor het land waar u woont, om uw visumaanvraag in te dienen en om het doel van uw reis en de omstandigheden ervan mondeling toe te lichten. In sommige gevallen kan u uw aanvraag indienen via een externe dienstverlener (outsourcingspartner). In zeer uitzonderlijke gevallen kan u vrijgesteld worden van het persoonlijk indienen van uw aanvraag. Gelieve hierover de Ambassade of het Consulaat te contacteren. Om te weten welke Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd is voor uw visumaanvraag:
klik hier (PDF, 42.88 Kb) - landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Indien u een visum voor kort verblijf aanvraagt (max. 90 dagen), bestaat in bepaalde landen de mogelijkheid dat uw visumaanvraag behandeld wordt door een ander Schengenland waarmee België een vertegenwoordigingsakkoord afsloot. Om na te gaan welke Ambassade bevoegd is voor het land waar u verblijft en of België voor kort verblijf vertegenwoordigd wordt door een Schengenpartner:
klik hier (PDF, 42.88 Kb) - landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Opmerking: Vertegenwoordiging op het vlak van visa betreft enkel Schengenvisa (verblijf van max. 90 dagen), ingediend voor:

  • Toeristisch bezoek
  • Familie- of vriendenbezoek
  • Culturele of sportmanifestatie
  • Zakenreis
  • Korte stage
  • Doorreis door het Schengengebied

Visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen) of visumaanvragen kort verblijf die een langer verblijf in België beogen (vb. huwen in België), kunnen niet in vertegenwoordiging behandeld worden, maar dienen steeds bij de bevoegde Belgische Ambassade of Consulaat ingediend worden. Indien er geen Belgische Ambassade of Consulaat is in het land waar u verblijft, dient u zich te wenden tot de Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd voor uw woonplaats. Deze bevindt zich meestal in een van de buurlanden. Om te weten welke Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd is voor uw visumaanvraag:
klik hier (PDF, 42.88 Kb) - landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Hoe kan ik mijn visum in België verlengen?

Meer informatie over hoe u een verlenging kan bekomen vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken uw aanvraag tot verlenging van het verblijf heeft toegestaan, begeeft u zich met uw paspoort en het vereiste bedrag (30 euro), indien dat betaald moet worden, van maandag tot vrijdag (9u30 – 11u30) naar de FOD Buitenlandse Zaken (Karmelietenstraat 27 in 1000 Brussel).