Notariële akten in een ambassade of een consulaat

Sinds 1 juli 2008 bestaat er op deze FOD een gecentraliseerd ontvangstsysteem voor ontwerpen van notariële akten.

Dit systeem stelt de notarissen in staat hun ontwerpen van akten, evenals hun praktische vragen  naar één elektronisch adres over te maken, en staat borg voor een centraal beheer en een betere leesbaarheid van de procedures. Dit betekent een aanzienlijke tijdswinst voor alle betrokken partijen.

notaribox@diplobel.fed.be