Behoud


U dient een verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit af te leggen vóór uw achtentwintigste verjaardag indien u:

  • in het buitenland werd geboren na 1 januari 1967

EN

  • in België geen hoofdverblijfplaats heeft gehad tussen uw achttien en achtentwintig jaar.

EN  

  • niet  in het buitenland werkt voor de Belgische regering of voor een Belgische vennootschap of vereniging

EN

  • één of meer andere nationaliteiten bezit

EN  

  • de Belgische nationaliteit niet verworven heeft na 18 jaar. 

Indien u twijfelt of één van de voorwaarden op u van toepassing zijn, dan raden we u toch aan de behoudsverklaring af te leggen.

Deze behoudsverklaring wordt afgelegd bij de Belgische ambassade of het Belgische beroepsconsulaat waar u bent ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters.