Samen met een ouder Belg worden

Als één van uw ouders of adoptanten Belg wordt, verkrijgt u automatisch de Belgische nationaliteit op dezelfde datum indien u jonger dan achttien jaar en nog niet ontvoogd bent. Uw ouder of adoptant moet ook het ouderlijk gezag over u uitoefenen.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met: