Minderjarige geadopteerde

Als u nog geen 18 jaar oud bent of nog niet ontvoogd bent wordt u Belg door adoptie op de dag dat deze uitwerking heeft als u:

  • in België geboren werd en geadopteerd werd door een Belg.

OF

  • in het buitenland geboren werd en geadopteerd werd door een Belg die geboren is in België of in Belgisch Congo vóór 30.06.1960 of in Rwanda of Burundi vóór 01.07.1962

OF  

  •  in het buitenland geboren werd en geadopteerd werd door een in het buitenland geboren Belg indien deze Belgische adoptant binnen een termijn van vijf jaar na de datum waarop de adoptie uitwerking heeft maar vóór uw achttiende verjaardag een verklaring aflegt waarin hij of zij verzoekt aan u de Belgische nationaliteit toe te kennen. Deze verklaring, genoemd "toekenningsverklaring" moet worden afgelegd op de Belgische ambassade of het Belgisch beroepsconsulaat van de hoofdverblijfplaats van uw Belgische adoptant in het buitenland. Als hij of zij in België woont, moet uw adoptant zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. U wordt Belg op de datum van de verklaring.

OF  

  • in het buitenland geboren werd en geadopteerd werd door een in het buitenland geboren Belg die binnen de vijf jaar na uw adoptie geen toekenningsverklaring heeft afgelegd en indien u  vóór uw achttiende jaar geen vreemde nationaliteit verkrijgt. Indien u vóór uw achttiende jaar dan toch een andere nationaliteit verkrijgt, verliest u de Belgische.  

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met: