Procedures en documenten

Waar kan ik de nodige inlichtingen krijgen over de documenten die moeten worden voorgelegd en over de duur van de verschillende procedures op het gebied van de Belgische nationaliteit?

  • Als u uw hoofdverblijfplaats in België heeft, dient u zich te wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente.
  • Indien u in het buitenland woont, moet u contact opnemen met de Belgische ambassade of het Belgisch beroepsconsulaat.

Aan welke voorwaarden moeten de voor te leggen documenten voldoen?

De documenten die voorgelegd worden in het kader van een nationaliteitsaanvraag moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • alle documenten afgeleverd door buitenlandse overheden moeten gelegaliseerd worden door de Belgische ambassade of het Belgisch beroepsconsulaat ter plaatse. In sommige gevallen worden de documenten vrijgesteld van legalisatie.
  • de stukken die niet in het Nederlands, het Frans of het Duits werden opgesteld moeten in één van deze talen vertaald worden, naargelang de gemeente waar de nationaliteit wordt gevraagd. Indien de nationaliteit op een Belgische ambassade of een Belgisch consulaat wordt gevraagd, is het niet noodzakelijk dat alle stukken in uw dossier in dezelfde nationale taal gesteld zijn. De vertalingen moeten gebeuren door een beëdigd vertaler. In België is de lijst van de beëdigd vertalers te vinden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. De handtekening van buitenlandse beëdigd vertalers moet gelegaliseerd worden.
  • een document kan verschillende gegevens bevatten;
  • alle documenten moeten originelen zijn of voor éénsluidend verklaarde afschriften. De overheid die de documenten uitgeeft moet de afschriften voor éénsluidend verklaren;
  • op het ogenblik van een nationaliteitsverklaring of een indiening van een naturalisatieaanvraag mogen de documenten niet meer dan 6 maanden oud zijn.

Meer over dit onderwerp

Belgische en buitenlandse akten van de burgerlijke stand