Biometrie en Belgen in het buitenland


Als u in het buitenland woont, kan een paspoort aanvragen soms omslachtig zijn. U bent een van de velen die redelijk lange afstanden moet afleggen om uw biometrische gegevens te laten registreren.


De paspoortaanvrager moet aanwezig zijn

In tegenstelling tot vele andere Europese landen heeft België gedurende vele jaren blijk gegeven van een grote soepelheid door zijn onderdanen in het buitenland toe te laten hun paspoortaanvraag per post in te dienen.

Met de komst van de biometrie bestaat deze mogelijkheid niet meer aangezien elke burger zich persoonlijk moet aanmelden om zijn aanvraag in te dienen (vanaf 6 jaar).


Bereid uw paspoortaanvraag voor

U vindt op deze site de formulieren voor een paspoortaanvraag evenals de mogelijke alternatieven om u te helpen alle nodige stappen te ondernemen.