Biometrie en Belgen in het buitenland


Als u in het buitenland verblijft, kan het zijn dat er met de invoering van het biometrische paspoort heel wat verandert.
In een aantal gevallen zal u zich inderdaad ver moeten verplaatsen om uw paspoortaanvraag te kunnen indienen.

Biometrie houdt in dat de aanvraag persoonlijk moet worden ingediend

In tegenstelling tot vele andere Europese landen heeft België gedurende vele jaren blijk gegeven van een grote soepelheid door zijn onderdanen in het buitenland toe te laten hun paspoortaanvraag per post in te dienen.

Met de komst van de biometrie bestaat deze mogelijkheid niet meer aangezien elke burger zich persoonlijk moet aanmelden om zijn aanvraag in te dienen (vanaf 6 jaar).