Belg in België


U bent Belg en verblijf in België?
U wordt misschien al met de nieuwe biometrische paspoorten geconfronteerd.

Meer en meer gemeenten leveren paspoorten met vingerafdrukken af

Eind 2012 werd de allereerste gemeente uitgerust met de biometrie.
Sinds oktober 2013 leveren tal van andere gemeenten ook al de nieuwe biometrische paspoorten met vingerafdrukken af.
Tegen maart 2014 zou dit in alle gemeenten het geval moeten zijn.

Als u een paspoort heeft gekregen vooraleer uw gemeente met de afname van biometrische gegevens is begonnen, dan blijft dit paspoort geldig tijdens de volledige geldigheidsduur (5 jaar).