Bij dringende gevallen

1. Spoedprocedure

Een Belgisch paspoort kan via een spoedprocedure heel vlug bekomen worden bij uw gemeente- of provinciebestuur.

2. Humanitair paspoort

Om humanitaire, dringende en bewezen redenen (bv. ernstig ongeval in het buitenland waarbij een naast familielid betrokken is, opname van een naast familielid voor ernstige redenen in een ziekenhuis, verdwijning of overlijden van een naast familielid in het buitenland) waarbij een dringende afreis nodig en mogelijk is, kan het echter gebeuren dat snelle afgifte van een reispas nodig blijkt.

Om aan aanvragen van die aard het hoofd te kunnen bieden, heeft de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een voorlopig paspoort ontworpen dat enkel door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zelf wordt afgegeven. Het voorlopig paspoort heeft maar een geldigheidsduur van 6 maanden.

De aanvraag dient tijdens de kantooruren te gebeuren bij de Dienst Paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Buiten de kantooruren wordt het voorlopig paspoort afgegeven door de wachtdienst van Buitenlandse Zaken. Beide zijn telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 02/501.81.11.