Visum voor België

Geen Schengenvisum meer nodig voor Colombianen

Vanaf 3 december 2015 kunnen Colombianen voor korte verblijven zonder visum naar alle EU-landen reizen uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dit betekent tegelijkertijd dat vanaf 3 december deze ambassade geen Schengen “C”-visa (verblijf tot maximaal 90 dagen per periode van 180 dagen) meer zal afgeven aan Colombianen.

Enkel ingeval men een verblijf van meer dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen voorziet, moet er nog een “D”-visum aangevraagd worden.

LET OP: De reiziger moet wel, zoals voorheen, zijn papieren in orde hebben en voldoen aan dezelfde eisen die worden gevraagd aan elke reiziger, ongeacht zijn nationaliteit. Het zijn in principe dezelfde vereisten zoals voorheen voor het visum gevraagd. Alleen zal vanaf nu de grenspolitie bij binnenkomst in het Schengengebied deze controle uitoefenen. Op de website van de ambassade vindt u de lijst van aanbevolen vereisten.

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht

  • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
  • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.
  • De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.

 

  1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
  2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
  3. Welke documenten moet u voorleggen?
  4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
  5. Schengenvertegenwoordiging voor visa
  6. Medisch attest
  7. Contact


1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?

Als u visumplichtigNo label found for: as_externallink.alttag bent, u wilt naar België of Luxemburg reizen en u woont in Colombia, dan kan u uw visumaanvraag indienen op de Belgische Ambassade in Bogotá. Visumaanvragers worden alle werkdagen ontvangen op afspraak. U dient op voorhand een dergelijke afspraak te maken op onze website via volgende link:  www.appointmentquest.com/scheduler/2160127730No label found for: as_externallink.alttag.


2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee wordt uitsluitend in Colombiaanse pesos betaald met een krediet- of debetkaart met behulp van de betaalterminal in onze wachtzaal.

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee 60 euro. Raadpleeg hierNo label found for: as_externallink.alttag hoeveel dit bedraagt in COP.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee 180 euro. Raadpleeg hierNo label found for: as_externallink.alttag hoeveel dit bedraagt in COP. Voor de verwerking van de meeste visa D aanvragen dient er een supplementaire bijdrageNo label found for: as_externallink.alttag in België betaald te worden. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag.


3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)

Zie Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag.

Meer informatie over legalisaties, apostilles en vertalingen vindt u op deze pagina.

U vindt op de website van deze ambassade ook een samenvatting in het Spaans van de informatie over het visum kort verblijfNo label found for: as_externallink.alttag zoals die in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar is op de hierboven vermelde website van Dienst Vreemdelingenzaken.

Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese UnieNo label found for: as_externallink.alttag.

Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)

Zie Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag.

Meer informatie over legalisaties, apostilles en vertalingen vindt u elders op deze pagina.

U vindt op de website van de ambassade ook een samenvatting in het Spaans van de informatie over het visum lang verblijfNo label found for: as_externallink.alttag zoals die in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar is op de hierboven vermelde website van Dienst Vreemdelingenzaken.


4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag.

Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be).

U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag.

De Belgische Ambassade zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

 
5. Schengenvertegenwoordiging

België vertegenwoordigt in Colombia Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

België vertegenwoordigt in Colombia tevens Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

Niet alle visumaanvragen kort verblijf kunnen in vertegenwoordiging behandeld worden. Voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot: immigration.public@mae.etat.lu.

  
6. Medisch attest

Meer informatie over het bekomen van een medisch attestNo label found for: as_externallink.alttag, de legalisatie en de vertaling ervan vindt u op deze paginaNo label found for: as_externallink.alttag


7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren per e-mail via bogota.visa@diplobel.fed.be.