17 juni: Werelddag voor de strijd tegen woestijnvorming en droogte

Datum: 17 juni 2014

Desertication / Woestijnvorming

De opwarming van de aarde is een feit. Maar klimaatverandering gaat veel verder dan de opwarming van de aarde op zich. Deze veroorzaakt extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogtes en overstromingen. Hierdoor produceren landbouwers minder voedsel, hebben veetelers minder gras om het vee te voeden en worden gemeenschappen kwetsbaarder.

Het is bijzonder belangrijk om weerstand op te bouwen in droge gebieden, waar mensen die in armoede leven sterk afhankelijk zijn van de productiviteit van de bodem en de talrijke voordelen die daaraan verbonden zijn. Woestijnvorming, een begrip dat gedefinieerd wordt als bodemdegradatie in droge gebieden, is een enorme uitdaging, die vergroot wordt door de klimaatverandering. 

Daarom wordt sinds 1995 elk jaar op 17 juni de Werelddag voor de strijd tegen woestijnvorming en droogte gehouden. Het doel is om het algemeen bewustzijn te versterken met het oog op internationale samenwerking in de strijd tegen woestijnvorming en de gevolgen van droogte.


Thema en slogan

Het thema van de Werelddag voor de strijd tegen woestijnvorming en droogte is dit jaar ‘aanpassing gebaseerd op het ecosysteem’. Dit betekent de versterking van natuurlijke systemen om de ergste gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Gezonde ecosystemen zijn minder kwetsbaar voor de gevolgen en de gevaren van de klimaatverandering.

Via de slogan 'Land Belongs to the Future, Let's Climate Proof it' wil de Werelddag voor de strijd tegen woestijnvorming en droogte in 2014 de aandacht vestigen op de voordelen van het coördineren van een duurzaam bodembeleid en duurzame bodempraktijken in ons collectieve antwoord op de klimaatverandering.

Duurzaam bodembeheer verhoogt zowel de weerstand van gemeenschappen als die van ecosystemen en verbetert tegelijk de levensomstandigheden van mensen, vooral in droge gebieden. 


Doelstellingen

De doelstellingen van deze Werelddag voor de strijd tegen woestijnvorming en droogte zijn:

  1. Het vergroten van de aandacht voor grond en bodem binnen de aanpassing aan de klimaatverandering
  2. Steun verkrijgen voor duurzaam bodembeheer
  3. Een oproep doen tot de opname van grond en bodem en hun betekenis voor de voedselveiligheid in het beleid van nationale regeringen voor de aanpassing aan de klimaatverandering.


Welke gevolgen heeft de woestijnvorming voor mij persoonlijk?

De gevolgen van woestijnvorming, bodemdegradatie en droogte zijn het meest extreem voor armen in landelijke gebieden. Zo’n 1,5 miljard mensen wereldwijd zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van gebieden die onderhevig zijn aan bodemdegradatie en bijna de helft van de zeer arme wereldbevolking (42%) woont in gebieden waar de bodem reeds gedegradeerd is. Hoewel het kan lijken dat deze mensen ver weg zijn van diegenen onder ons die in steden of ontwikkelde landen wonen, zijn de effecten van hun lijden voelbaar over heel de wereld.

Maar woestijnvorming en bodemdegradatie zijn niet alleen problemen van de zeer armen. In meer dan 110 landen bestaat er een potentieel risico op woestijnvorming en de helft van de wereldwijde veestapel bevindt zich in droge gebieden. Als de voedselproductie in de droge gebieden ineenstort, zullen voedselprijzen overal ter wereld de hoogte in schieten. De globale economische verliezen veroorzaakt door woestijnvorming en bodemdegradatie lopen op tot zo’n 42 miljard dollar per jaar.


Meer weten

www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/WDCD/Pages/default.aspxNo label found for: as_externallink.alttag