Didier Reynders ontmoet zijn Senegalese collega en een omvangrijke economische delegatie

Datum: 10 februari 2014

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ontving op vrijdag 7 februari in Brussel zijn Senegalese collega Minister Mankeur Ndiaye, vergezeld van een omvangrijke delegatie uit de Senegalese economische sector.

Tijdens hun onderhoud spraken beide Ministers hun tevredenheid uit over de versterking van de economische relaties tussen België en Senegal. De Ministers bespraken ook een aantal pistes om de Belgische aanwezigheid in Senegal te diversifiëren aan de hand van nieuwe investeringen. Didier Reynders roemde de inspanningen van de Senegalese overheid om de overheidsfinanciën transparanter te maken en om de corruptie aan te pakken, wat positieve signalen zijn voor de investeerders. De Ministers stelden daarnaast ook vast welke kernsectoren het nodige potentieel bieden om de Belgisch-Senegalese economische relaties nog te versterken, zoals de agro-industrie, de biotechnologie, het toerisme, de waterzuivering, het luchtvervoer en de spoorweg- en haveninfrastructuur.

De Ministers wisselden ook hun analyse uit over de situatie in de Sahel-regio, in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in de Democratische Republiek Congo. In dezelfde geest bevestigden ze de vastberadenheid van beide landen om doortastend te blijven ijveren voor vrede, veiligheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling in Afrika.

Didier Reynders wenste de Senegalezen alle succes toe in de organisatie van de top van de Internationale Organisatie van Franssprekende Landen (OIF), die op 29 en 30 november 2014 plaatsvindt in Dakar.

Minister Reynders sprak ook nog zijn wens uit om spoedig een bezoek te brengen aan Senegal, om dit vruchtbare contact tussen beide landen voort te zetten.