Who’s who


Marc GEDOPT,
Ambassadeur

Martinus DESMET, Ministerraad, belast met Ontwikkelingssamenwerking

Guy HAMBROUCK, Eerste Secretaris Internationale Samenwerking

Wilfried FIEREMANS, Eerste Secretaris Internationale Samenwerking

Guy BOREUX, Eerste Secretaris Internationale Samenwerking

Bart DE WOLF, Eerste Secretaris, Politieke Zaken

Brent VAN TASSEL, Consul

Delphine PERREMANS, Attaché Internationale Samenwerking

Patrick DURWAEL, Visa Agent

Véronique VAN CAMP, Secretariaat van het Posthoofd

Luc DAENE, Mobiel Technisch Agent

Yves NINDORERA, Programmaverantwoordelijke

Lieutenant-Colonel Luc ARNOULD, Defensie attaché

Herman KELCHTERMANS, Secretaris van de Defensie attaché

Filip BERGEMAN, Secretaris van de Defensie attaché

Carine VAN PETEGHEM, Secretariaat Kanselarij

Nanou GANDIBLEUX, Secretariaat Politieke Sectie

Kaat MATTHYS, Programmaverantwoordelijke

Sylvie LOISELET, Secretariaat Visa

Elisabeth KERVYN DE MEERDENDRE, Secretariaat Visa

Kathia VERHULST, Boekhoudkundig assistente

Nadia VASSALLO, Secretariaat Receptie

Gertrude NYABENDA, Secretariaat Ontwikkelingssamenwerking

Chistella-Noëlla INGABIRE, Secretaresse Ontwikkelingssamenwerking

Anglebert NICIMPAYE, Expert Gezondheidszorg