Who’s who


N,
Ambassadeur

Martinus DESMET, Ministerraad, belast met Ontwikkelingssamenwerking

Wilfried FIEREMANS, Eerste Secretaris Internationale Samenwerking

Pierre LEBRUN, Eerste Secretaris Internationale Samenwerking

Jan WOUTERS, Eerste Secretaris, Politieke Zaken

Brent VAN TASSEL, Consul

Delphine PERREMANS, Attaché Internationale Samenwerking

Patrick DURWAEL, Visa Agent

Véronique VAN CAMP, Secretariaat van het Posthoofd

Luc DAENE, Mobiel Technisch Agent

Yves NINDORERA, Programmaverantwoordelijke

Lieutenant-Colonel Hagen VANDENBULCKE, Defensie attaché

Herman KELCHTERMANS, Secretaris van de Defensie attaché

Gert JANSSENS , Secretaris van de Defensie attaché

Carine VAN PETEGHEM, Secretariaat Kanselarij

Nanou GANDIBLEUX, Secretariaat Politieke Sectie

Sylvie LOISELET, Secretariaat Visa

Kathia VERHULST, Boekhoudkundig assistente

Nadia VASSALLO, Secretariaat Receptie

Gertrude NYABENDA, Secretariaat Ontwikkelingssamenwerking

Anglebert NICIMPAYE, Expert Gezondheidszorg