Consulaire diensten


België is in het buitenland vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades en consulaten-generaal.

De ambassades zijn gevestigd in de hoofdstad van het land waar ze hun ambtsgebied hebben. Het ambtsgebied kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen vertegenwoordiging is.

Ambassades en consulaten vervullen niet alleen een diplomatieke opdracht maar fungeren ook als openbare dienst voor Belgen in het buitenland.

Als Belg in het buitenland contacteert u inderdaad het best altijd eerst de Belgische ambassade of het Belgisch Consulaat in het land waar u verblijft, vooraleer u zich richt tot de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.

Daarnaast is België in het buitenland vertegenwoordigd door ereconsulaten, die evenwel minder bevoegdheden hebben.