Wereldmilieudag: 5 juni 2014

Datum: 05 juni 2014

Wereldmilieudag

Jaarlijks wordt op 5 juni Wereldmilieudag georganiseerd door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Doel is om duurzaam milieubeleid onder de aandacht te brengen. Wereldwijd worden er activiteiten georganiseerd om mensen bewust te maken van het belang van het milieu voor onze wereld en wat we kunnen doen om het milieu te beschermen.

Waarom 5 juni?

Op 5 juni 1972 vond in Stockholm een grote internationale milieuconferentie plaats. Deze conferentie heeft er onder andere toe geleid dat UNEP werd opgericht. Daarom heeft de VN besloten om 5 juni voortaan te benoemen tot Wereldmilieudag.

Thema

Het thema van dit jaar is: ‘Small Island Developing States and Climate Change’. Wereldmilieudag 2014 staat dus in het teken van de impact van klimaatverandering op kleine eilandstaten in ontwikkeling en de uitdagingen waarmee laaggelegen en kwetsbare gebieden zullen worden geconfronteerd in de nabije toekomst: opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegels en natuurrampen. Zo zullen sommige kleine eilanden binnen enkele decennia volledig onder water komen te liggen.

Gastland

Dit jaar is Barbados gastland van Wereldmilieudag. Het eiland ondervindt reeds problemen van de klimaatverandering, die een impact hebben op landbouw en tevens de ecosystemen langs de kust vernietigen. Daarom bedenkt het land creatieve oplossingen om zich aan te passen aan deze uitdagingen. Zo heeft Barbados onder andere grote stappen ondernomen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en om in schone, hernieuwbare energie te voorzien. Bovendien heeft het land beloofd om het aandeel hernieuwbare energie op het eiland te verhogen tot 29% van al het elektriciteitsverbruik tegen 2029. Volgens de overheid zou dat de totale elektriciteitskost doen dalen met ongeveer 283,5 miljoen dollar en de CO₂-uitstoot met 4,5 miljoen ton doen verminderen.

Campagne

Met de campagne ‘raise your voice, not the sea level’ staat UNEP dit jaar stil bij de wereldwijde problematiek van de opwarming van de aarde. We consumeren vandaag véél meer dan onze planeet kan bieden of onderhouden. Door de toenemende CO₂-uitstoot worden onze bossen aangetast. We vervuilen onze zeeën en oceanen met plastic en afval waardoor visbestanden achteruitgaan.

Het is dus hoog tijd om keuzes te maken die zowel voor de bevolking als voor onze planeet goed zijn.

Meer weten

www.unep.org/wed/No label found for: as_externallink.alttag