België sluit zich aan bij VN-wapenhandelsverdrag

Datum: 03 juni 2014

Op 3 juni heeft België op het VN-hoofdkwartier in New York het wapenhandelsverdrag geratificeerd. Een jaar na de openstelling telt het verdrag 40 verdragspartijen. Negentig dagen na de 50ste ratificering zal het verdrag in werking treden.

Het bevat criteria voor internationale wapentransacties. Vooral respect voor de mensenrechten en voor het internationale humanitaire recht. Uitvoer van wapens is verboden als er een risico bestaat dat ze zouden worden gebruikt voor genocides, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. Het verdrag houdt ook rekening met het risico op geweldmisdrijven tegen vrouwen en kinderen. Voorts bevat het bepalingen die moeten voorkomen dat wapens in het illegale circuit terecht komen.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders benadrukt dat het verdrag een grote stap vooruit is in de reglementering van de internationale wapenhandel en de strijd tegen de illegale wapenhandel. Het sluit aan bij de inzet van ons land voor een vredevolle en veilige wereld, via sterke multilaterale samenwerking en via de internationale rechtsorde. Omdat ons land pas anderhalve week geleden nog door een vreselijke misdaad met illegale oorlogswapens getroffen werd, is de minister er extra van overtuigd dat de wapenhandel nog beter moet worden gereguleerd en gecontroleerd.

Didier Reynders wijst erop dat België al gebonden is door gedragsregels die in de Europese Unie overeengekomen zijn. Die regels zijn in bepaalde gevallen strikter dan de verdragsregels. Hij roept de staten die het verdrag nog niet tekenden of ratificeerden op om dat zo snel mogelijk te doen.