België zit Mensenrechtensessie van de Raad van Europa voor

Datum: 04 juni 2014

Van 3 tot en met 5 juni is België voorzitter van de sessie “Mensenrechten” van het Ministercomité van de Raad van Europa. Tijdens die driedaagse marathonvergadering onderzoeken de 47 lidstaten van de Raad van Europa of de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden nageleefd en uitgevoerd.

Vier keer per jaar komt het Ministercomité van de Raad van Europa samen in een bijzonder formaat “Mensenrechten”. Op de agenda staat een lijst arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ten aanzien van de lidstaten van de Raad van Europa. Meestal gaat het om zaken die politiek gevoelig liggen en waarbij de uitvoering van het arrest op zich laat wachten.

De betrokken lidstaten hebben echter geen keuze: de arresten van het Hof moeten worden uitgevoerd. Ze mogen wel zelf beslissen hoe dat gebeurt. De rol van de Belgische voorzitter bestaat erin honest broker te spelen in de discussie of de uitvoering van het arrest in de goede richting evolueert. De begeleiding van dit proces van peer pressure vergt van onze diplomaten Fingerspitzengefühl, een goede dossierkennis en veel geduld.

Op de agenda van de sessie onder Belgisch voorzitterschap staat onder meer de interstatelijke zaak Cyprus tegen Turkije, over de rechtzetting van de gevolgen van de Turkse invasie van Cyprus in 1974. Andere zaken gaan over ontvoeringen in Rusland van gevangenen die niet mogen worden uitgeleverd over de schending van het recht op vrije meningsuiting in Azerbeidzjan. Een volledige lijst met documentatie over de zaken op de agenda vindt u onder deze linkNo label found for: as_externallink.alttag.

België zit twee sessies “Mensenrechten” voor, in juni en in september 2014. Vanaf november 2014 tot mei 2015 volgt het eigenlijke voorzitterschap van het Ministercomité van de Raad van Europa. Ons land staat dan zes maanden aan het roer van het hoogste politieke beslissingsorgaan van deze intergouvernementele organisatie, die met een indrukwekkend “acquis” van 214 verdragen is uitgegroeid tot de pan-Europese maatstaf inzake mensenrechten, democratie en rechtsstaat.

Wie meer wil leren of gewoon even opfrissen wat nu ook weer het verschil is tussen de Raad van Europa en de Europese Raad, kan al eens gaan kijken op www.coe.intNo label found for: as_externallink.alttag.