Nieuwe evaluatie met focus op Burundi

Datum: 02 juni 2014

België (vertegenwoordigd door de Dienst Bijzonder Evaluatie), Duitsland, de Europese Commissie, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië en Zweden hebben, onder leiding van de Commissie, een gezamenlijke evaluatie van hun samenwerking met Burundi over de periode 2005-2011 uitgevoerd.

De doelstelling: een analyse van de resultaten van hun gezamenlijke inspanningen en van de gezamenlijke impact op de ontwikkeling van het land met een bijzondere aandacht voor het post-conflict-karakter van de context.

De evaluatie heeft zich op 4 sectoren geconcentreerd: landbouw , onderwijs, bestuur (politie, veiligheid, justitie, media) en macro-economische steun.

De evaluatie toont de complexiteit aan van het afstemmingsproces van de strategieën van de donoren  op die van de partnerlanden, in de geest van  de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp. Dit internationaal engagement verplicht de donoren om hun steun op de strategieën van het partnerland te baseren. Maar de overeenkomsten tussen de belangen  van  de donoren en de regeringen van de partnerlanden zijn vaak maar gedeeltelijk.

Daarnaast valt ook het contrast op tussen redelijk succesvol uitgevoerde interventies en de teleurstellende ontwikkelingsresultaten. Men kan zeggen dat uitgevoerd wordt wat voorzien is, maar dat de gehoopte resultaten vaak achterwege blijven.

In de periode van 2005-2011 bedroeg de hulp voor Burundi 2944 miljoen USD. De Europese Unie had daarin een bijdrage van 48% waarvan 843 miljoen USD van de Europese lidstaten kwam en 578 miljoen USD van de Europese Commissie. Deze evaluatie was belangrijk voor België omdat Burundi een van onze voornaamste en oudste partnerlanden is (sinds de onafhankelijkheid in 1962).

Het evaluatierapportNo label found for: as_externallink.alttag is enkel beschikbaar in het Frans. Een samenvatting bestaat ook in het Engels.