Hoe groen is onze ontwikkelingshulp?

Datum: 02 juni 2014

Ontdek het in het nieuwe verslag van de dienst Bijzondere Evaluatie over de Thematische evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking inzake leefmilieu.

In 2002 heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de strategienota Leefmilieu uitgewerkt. De evaluatie brengt verslag uit over de bereikte resultaten. Ze onderzoekt het nut van de strategienota, de mate waarin het respect voor het leefmilieu geïntegreerd is in alle niveaus van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de gestelde prioriteiten nagekomen werden, de steun aan het milieubeleid van onze partnerlanden en de Belgische bijdrage tot het behalen van MDG 7 (‘een duurzaam leefmilieu verzekeren’).

Er blijkt in de periode 2002-2012 heel wat kwantitatieve en kwalitatieve vooruitgang geboekt te zijn inzake milieu-integratie. De druk van onze interventies op het leefmilieu is afgenomen, terwijl de voorwaarden voor een duurzamere ontwikkeling versterkt werden. Er is echter nog een grote progressiemarge. De evaluatoren pleiten voor een uitbreiding van de transversale integratie van de milieuthematiek, die er in al onze interventies zou moeten zijn. Daarnaast stellen ze een heroriëntering van de sectorale prioriteiten inzake leefmilieu voor.

De documenten in verband met deze evaluatie zijn beschikbaar op de websiteNo label found for: as_externallink.alttag.