Didier Reynders kondigt diplomatiek examen aan

Datum: 23 mei 2014

job diplomacy

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders meldt dat in september 2014 een selectieprocedure voor de buitendienst wordt opgestart. De procedure mikt specifiek op jonge mensen die een diplomatieke functie in het buitenland ambiëren op het vlak van internationale politiek, veiligheid en economie, consulaire bijstand en ontwikkelingshulp.

De selectieprocedure wordt ingericht door SELOR, het selectiebureau van de federale overheid. Het gaat om een competitieve selectie die een grondige voorbereiding vereist. De selectiemodaliteiten zullen later worden bekend gemaakt op www.selor.beNo label found for: as_externallink.alttag en www.diplomatie.belgium.beNo label found for: as_externallink.alttag.

België beschikt over een uitgebreid netwerk van 118 diplomatieke en consulaire posten in 5 werelddelen in het domein van bilaterale en multilaterale betrekkingen en Europese zaken. De Belgische diplomatie staat ten dienste van de burger en verdedigt de belangen en waarden van ons land, dat een van de meest open economieën ter wereld heeft. België voert daartoe een buitenlands beleid gestoeld op effectief multilateralisme, samenwerking en internationaal recht.

Conform het beginsel van gelijke kansen beoogt de FOD Buitenlandse Zaken een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij aanwerving voor de buitendienst.

Diplomatie: een boeiende, afwisselende en verrijkende loopbaan

job @ diplomacy