B-Fast missie naar Servië afgezegd

Datum: 20 mei 2014

De Servische autoriteiten, in overleg met het Emergency Response Coordination Center (ERCC - Europese Commissie) hebben beslist om hun noden en aangeboden bijstand door EU-Lidstaaten te herbekijken.

Dientengevolge heeft Servië aan België gevraagd om morgen 21 mei de tweede B-Fast missie met de 3 boten van de Water Rescue Unit van Landsverdedeging NIET uit te sturen. Volgens de autoriteiten in Belgrado bestaat er nu een overcapaciteit aan hulpboten ter plaatse.

Het konvooi van B-Fast zal dus woensdag 21 mei vanuit de kazerne van Burcht NIET vertrekken.

In functie van deze aangekondigde herevaluatie zal nagegaan worden welke bijkomende behoeften door B-Fast al dan niet ingewilligd kunnen worden.

De eerste B-Fast missie, naar Bosnië-Herzegovina, gaat wel gewoon door en zal deze avond in Orašje aankomen.