België in drie hulporganen van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties

Datum: 30 april 2014

Belgium in 3 subsidiary organs of the Economic and Social Council of the United Nations

België werd door de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties opnieuw verkozen als lid van de Commissie voor het Statuut van de Vrouw. Tijdens dezelfde zitting stelde de Raad eveneens professor Olivier De Schutter aan als lid van het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten. Vorig jaar werd professor Marc Bossuyt verkozen als lid van de Commissie voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Er zullen dus weldra twee Belgen zitting hebben in verschillende VN-verdragsorganen over mensenrechten. Iets eerder in april kreeg België ook al het voorzitterschap toegewezen van de 48e sessie van de Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties.  Deze drievoudige verkiezing is een mooie erkenning voor de actieve rol van België bij de bevordering en bescherming van de mensenrechten bij de Verenigde Naties.