Water en duurzame landbouw in Kigoma (Tanzania)

Datum: 04 april 2014

In Dar Es Salaam werd op 11 maart 2014 een nieuw samenwerkingsprogramma goedgekeurd tussen België en Tanzania voor de periode 2014-2015.

In Dar Es Salaam werd op 11 maart 2014 een nieuw samenwerkingsprogramma goedgekeurd tussen België en Tanzania voor de periode 2014-2015.

Het gaat om een overgangsprogramma met een budget van 20 miljoen euro, dat tegen 2016, wanneer de cyclus voor het volgende Tanzaniaanse ontwikkelingsplan zou van start gaan, zou moeten uitmonden in een gemeenschappelijke programmering tussen de Europese Unie en haar lidstaten. De gouvernementele samenwerking in Tanzania zal zich de komende twee jaar focussen op twee complementaire sectoren, namelijk basisinfrastructuur voor water en duurzame landbouw en voedselzekerheid, met een geografische concentratie in de regio Kigoma. Deze keuze sluit aan bij de ervaring en expertise van onze Belgische Ontwikkelingssamenwerking in beide sectoren en in die regio. De verankering van de samenwerking op regionaal niveau zal leiden tot capaciteitsontwikkeling van de lokale autoriteiten, meer bepaald op het vlak van het beheer van de overheidsfinanciën en van de natuurlijke rijkdommen. Daardoor zullen de inspanningen binnen de sectoren uit het vorige samenwerkingsprogramma (beheer van natuurlijke rijkdommen en decentralisatie) bestendigd worden.