Gemeenschappelijke verklaring tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek China over de verdieping van hun globaal partnerschap voor vriendschap en samenwerking

Datum: 31 maart 2014

Op uitnodiging van de Koning der Belgen heeft de President van de Volksrepubliek China Xi Jinping van 30 maart tot 1 april 2014 een bezoek gebracht aan het Koninkrijk België. President XI Jinping heeft de Koning ontmoet, alsook de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers André Flahaut, en hij heeft een onderhoud gehad met Eerste Minister Elio Di Rupo.

Het bezoek bood de gelegenheid een gunstige balans op te maken van de vriendschappelijke uitwisselingen tussen China en België. Verheugd over de succesvolle resultaten van hun samenwerking in diverse domeinen sinds het aanknopen van hun diplomatieke betrekkingen in 1971, hebben beide partijen besloten hun globaal vriendschaps- en samenwerkingspartnerschap, op basis van de goede bestaande betrekkingen te verdiepen om hun bilaterale betrekkingen nog verder vooruit te helpen.

Als oprechte partners betuigen België en China elkaar wederzijds respect en vertrouwen in kwesties die betrekking hebben op soevereiniteit, veiligheid en ontwikkeling, en hebben ze verantwoordelijkheden ten opzichte van de vrede, de stabiliteit, de voorspoed en de duurzame ontwikkeling van beide landen en van de internationale gemeenschap in haar geheel. België herbevestigt ondubbelzinnig haar één-China-beleid, met respect voor diens soevereiniteit en zijn territoriale integriteit. Van zijn kant zal China de Europese integratie steunen, en daarbij een groot belang hechten aan de stuwende rol van België in dit historisch proces.

Beide partijen herbevestigen op basis van gelijkheid en wederzijds respect hun gemeenschappelijke inzet voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten.

België en China plaatsen hun actie binnen het globale strategische partnerschap tussen China en de Europese Unie. Beide partijen onderschrijven de inspanningen van China en de Europese Unie die erop gericht zijn middelen te verkennen om de Chinees-Europese samenwerking te verbinden met de constructie van de economische gordel van de Zijderoute, om samen te bouwen aan de grote Euraziatische markt en om het verkeer van personen, bedrijven, kapitaal en technologieën op het Euraziatische continent te doen groeien. Ze drukken hun voorkeur uit voor een door China en de Europese Unie passende regeling van hun commerciële wrijvingen via dialoog en overleg.

België is een van de eerste landen geweest die de lancering van het hervormings- en openingsbeleid van China gunstig heeft onthaald. Met de ontwikkeling van de industriële en technologische samenwerking met China voor ogen, heeft België staatsleningen aan China verleend en heeft het met China gemeenschappelijke investeringsfondsen opgericht. Vandaag zijn er verschillende projecten in België in ontwikkeling, die vernieuwend zijn en voor beide landen voordelen bieden. Deze projecten scheppen mogelijkheden op het vlak van gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek en van vestigingen van Chinese bedrijven. China weet de bevoorrechte ligging van België in het hart van het institutionele en economische Europa naar waarde te schatten.

België en China verheugen zich over het feit dat  het gemeenschappelijk onderzoeksprogramma met betrekking tot de bescherming van de reuzenpanda’s op het gepaste ogenblik de vriendschappelijke betrekkingen illustreert die beide volkeren binden. Beide partijen drukken tevens hun voldoening uit over het feit dat de akkoorden die tijdens dit bezoek getekend zullen worden de rol weerspiegelen die hun instellingen, universiteiten en bedrijven in de ontwikkeling van hun bilateraal partnerschap spelen.

België en China zijn dus van plan hun relaties nog verder te versterken in domeinen zoals de uitwisseling van studenten en vorsers, de ontwikkeling van gemeenschappelijke opleidings- en onderzoeksprogramma’s, en de economische, technisch-wetenschappelijke, socioculturele en de agro samenwerking. Op korte en middellange termijn nemen beide partijen zich in het bijzonder voor op volgende wijze samen te werken:

  • De organisatie, in oktober 2014 in China, van de 20e sessie van de gemeenschappelijke economische en commerciële Commissie China-België-Luxemburg en van de 2e vergadering van de Chinees-Belgische werkgroep inzake de promotie van investeringen. Deze gebeurtenissen zullen ons in staat stellen de mogelijkheden te verkennen om de investeringen uit te breiden, de samenwerking tussen de kmo’s te promoten en nieuwe groeipolen te vormen die gericht zijn op vernieuwende, groene en circulaire economie.
  • De organisatie in 2014 van de 2e sessie van de gemeenschappelijke Chinees-Belgische Commissie voor de oceanografische en polaire samenwerking met het oog op een versteviging van onze samenwerking op dit gebied.
  • Verheugd over de goede afloop van de onderhandelingen over een verdrag met betrekking tot wederzijdse rechtsbijstand in strafzaken, hopen beide partijen tot een spoedige ratificatie te kunnen overgaan.
  • Een volgehouden aanmoediging van de Chinese investeringsprojecten in België, en in het bijzonder van de China Belgium Technology Centre, beoogd in Louvain-la-Neuve.
  • De gemeenschappelijke bevordering van de spoorverbinding tussen Antwerpen en het Westen van China, die het vrachtvervoer tussen Europa en China zal vergemakkelijken.
  • De voortzetting van de bestaande samenwerking en van de discussies die de toegang tot de Chinese markt moeten promoten voor de Belgische landbouw- en voedselproducten.
  • De gemeenschappelijke inspanning met het oog op de opening van het nieuwe Chinees cultureel centrum in Brussel vóór het einde van 2014, van de viering van de 20e verjaardag van de verzustering tussen Bejing en Brussel in 2014, alsook van de deelname van Chinese artistieke delegaties aan de activiteiten die georganiseerd worden in het raam van “Mons, Europese Culturele Hoofdstad 2015”.

President XI Jinping heeft België bedankt voor het warm en vriendschappelijk onthaal dat hem te beurt is gevallen, en nodigt de Koning uit een bezoek aan China af te leggen, op een tijdstip dat voor beide partijen past.

De Koning heeft deze uitnodiging met genoegen aanvaard.