Een aangepast beleid voor middeninkomenslanden

Datum: 26 maart 2014

Vandaag behoren al 9 van de 18 partnerlanden officieel tot de middeninkomenslanden (MICs): Algerije, Bolivia, Ecuador, Marokko, de Palestijnse Gebieden, Peru, Senegal, Vietnam en Zuid-Afrika. Omdat deze landen specifieke kenmerken hebben, stippelde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een aangepast beleid uit.

MICs zijn duidelijk welvarender en beter georganiseerd dan LICs of lage-inkomenslanden. Toch blijven er heel wat noden op sociaaleconomisch, politiek en ecologisch vlak. Zo sijpelt de groeiende welvaart er onvoldoende door naar de armen. In zijn samenwerking met MICs zal België er dan ook op toezien dat de welvaart beter verdeeld wordt, onder meer via sociale bescherming en fiscaliteit. Ook de politieke en maatschappelijke emancipatie van de achtergestelde burgers is een aandachtspunt, naast klimaatverandering en leefmilieu.

De methodiek verschuift van financiële hulp en dienstverlening naar overdracht van kennis en technologie, en steun aan organisaties die ijveren voor rechtvaardiger machtsverhoudingen binnen de MICs. Geleidelijk zal de samenwerking met de MICs de pure ontwikkelingshulp overstijgen totdat op een bepaald moment de relatie donor-ontvanger beëindigd wordt.

De volledige strategienota Middeninkomenslanden (PDF, 207.99 Kb)