Wereldgezondheidsdag op DGD

Datum: 25 maart 2014

Seminarie

20 jaar na de "international conference on population & development":
Betekenis voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, en specifiek voor de gezondheidssector?

Maandag 7 april 2014
DGD (Karmelietenstraat 15, Brussel), Zaal DV01, 14:00u - 16:30u


Achtergrond

Zeven april is Wereldgezondheidsdag, en ook op DGD willen we van de gelegenheid gebruik maken om een actueel gezondheidsthema onder de aandacht te brengen. Dit jaar willen we licht laten schijnen op de twintigste verjaardag van de “International Conference on Population and Development” (ICPD).

De conferentie van 1994 was een mijlpaal voor de rechten van de vrouw, waar de gelijkheid van de vrouw niet enkel werd gezien vanuit het perspectief van de universele rechten van de mens, maar ook als een essentiële stap om armoede uit te roeien en bevolkingsgroei te stabiliseren. Het actieprogramma waarin de conferentie resulteerde, werd ondertekend door 179 staten, en engageerde zich voor

  • Universele toegang tot gezinsplanning en tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten;
  • Gender gelijkheid, empowerment van vrouwen en gelijke toegang tot scholing voor meisjes op elk niveau;
  • Het aanpakken van de individuele, sociale en economische impact van urbanisatie en migratie;
  • Duurzame ontwikkeling en het aanpakken van leefmilieu problemen geassocieerd met bevolkingsveranderingen.

In 2014, twintig jaar na de conferentie, heeft UNFPA (the United Nations Population Fund), een stand van zaken opgenomen over de uitvoering van het actieprogramma. Het rapport stelt vast dat er de voorbije 20 jaar effectief veel vooruitgang werd geboekt, in gelijkheid van vrouwen, in volksgezondheid en levensverwachting, in scholing, en in beschermingssystemen voor mensenrechten; er wordt geschat dat een miljard mensen extreme armoede overwonnen, en de aangroei van de bevolking blijft dalen. Tegelijk echter blijven grote uitdagingen bestaan, hoofdzakelijk omdat deze successen steeds meer ongelijk verdeeld zijn. Er stellen zich ook nieuwe uitdagingen, zoals het groter worden van de groep van jongeren (10-24 jaar) en het tegemoet komen aan hun specifieke noden.

Voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking speelde ICPD ook een belangrijke rol. Het was de aanleiding voor het schrijven van een strategienota over seksuele gezondheid en rechten na een resolutie van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2005, en het actieprogramma van de conferentie vormde dan ook de basis voor deze nota. De agenda van seksuele gezondheid en rechten is daardoor meegenomen in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van België in alle kanalen van deze samenwerking. In 2012-2013 besteedde DGD een studie uit aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde naar het beleid en de uitvoering van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Ook in de toekomst zal ICPD een belangrijke rol blijven spelen in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.


Wereldgezondheidsdag op DGD

Het DGD-gezondheidsteam, in samenwerking met de collega’s die kinderrechten en gender opvolgen, wil graag de gelegenheid van Wereldgezondheidsdag gebruiken om enkele thema’s die uit de ICPD-review naar voor kwamen, verder uit te lichten. Hiervoor hebben we twee sprekers uitgenodigd om enerzijds het rechtenaspect te benaderen, dat in vele plaatsen nog steeds een onbekende blijkt te zijn, en anderzijds de specifieke context ervan in humanitaire situaties. In de daaropvolgende discussie proberen we de betekenis van deze review voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het algemeen, en specifiek in de gezondheidssector, beter te begrijpen. Cf. agenda hieronder.

Alle personeel van DGD, de leden van het platform Because Health, en van de bredere ngo-wereld die belang stellen in de thematiek worden vriendelijk uitgenodigd om dit seminarie bij te wonen.


Agenda

14:00 – 14:10 
Introductie: Peter Moors, Directeur Generaal DGD
14:10 – 14:25 
Het rechten aspect binnen “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten” – Amnesty International
14:25 – 14:40 
Aanpak van “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten” in humanitaire situaties – Artsen zonder Grenzen
14:40 – 14:55 
“Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten”: uitdaging als transversaal thema in ontwikkelingssamenwerking? – DGD
14:55 – 15:40 
Open discussie, met moderator: Olivier De Gomme, ICRH
15:40 – 15:45 
Conclusies – DGD

Antwoord a.u.b. vóór 2 april: ignace.ronse@diplobel.fed.be.