Didier Reynders verontrust over doodstrafveroordelingen in Egypte

Datum: 26 maart 2014

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft net zoals de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie Catherine Ashton met veel bezorgdheid kennis genomen van de doodstrafveroordeling van 529 leden van het Moslimbroederschap in Egypte.

België is gekant tegen de doodstraf en beschouwt ze als een aantasting van de menselijke waardigheid. Ons land streeft daarom samen met de EU naar de volledige afschaffing van de doodstraf. De instelling van een moratorium op executies is een eerste stap naar de afschaffing van de doodstraf. België vraagt ook om het aantal executies te verminderen in de landen waar de doodstraf nog wordt uitgevoerd. Aan landen waar de straf wordt voltrokken, vraagt ons land dat dit gebeurt met naleving van de internationale minimumstandaarden en met maximale transparantie.

Minister Reynders steunt de oproep van Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton aan de Egyptische overheid om alle aspecten van het recht op een eerlijk proces te waarborgen, zoals neergelegd in artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, waarbij Egypte verdragspartij is.