Water voor iedereen

Datum: 21 maart 2014

Wereldwaterdag

Dit jaar staat Wereldwaterdag in het teken van ‘water en energie’. De VN heeft dit thema gekozen om de aandacht te vestigen op enkele belangrijke feiten. Vandaag hebben 768 miljoen mensen nog steeds geen toegang tot drinkbaar water; een derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot sanitaire voorzieningen; 2,8 miljard woont in gebieden met een hoge waterstress en meer dan 1,3 miljard van de wereldbevolking leeft zonder elektriciteit.

Water en energie zijn immers onderling afhankelijk en dragen bij tot een daling van de armoede en het stimuleren van gedeelde welvaart.

Tegen 2050 zal onze energiebehoefte toegenomen zijn met ongeveer 60%. Inzicht in de verbanden tussen deze twee essentiële elementen zal ons helpen om van waterveiligheid een realiteit voor iedereen te maken.

Naar aanleiding van Wereldwaterdag (22 maart) wil de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de aandacht vestigen op deze wereldwijde ongelijkheid.

Toegang tot drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen is immers een fundamenteel recht dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking hanteert als leidraad voor alle activiteiten. Ook voor het post-2015 ontwikkelingsprogramma streeft ze volgende prioriteiten na:

  • toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen thuis zou een recht voor iedereen moeten zijn
  • scholen en gezondheidscentra zouden zich moeten verzekerd weten van een ononderbroken en veilige toegang tot water, drinkbaar water en sanitaire voorzieningen
  • billijke en duurzame voorziening van drinkwater en sanitaire voorzieningen

Deze prioriteiten zijn onontbeerlijk om vooruitgang te boeken op het gebied van gezondheid, voeding en onderwijs en om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.

Meer weten

© foto: Isabel Corthier