Landmijnen: Didier Reynders blij dat Oman de 162e partijstaat wordt bij het Verdrag van Ottawa

Datum: 20 maart 2014

Ter gelegenheid van zijn ontmoeting met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, kondigde Zijne Excellentie Youssef bin Alawi Bin Abdullah, minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken, aan dat het Sultanaat van Oman toetreedt tot het Verdrag van Ottawa over landmijnen.

Oman zal de 162e partijstaat worden. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid is als bijzonder gezant voor het Verdrag van Ottawa nauw betrokken bij de actie tegen mijnen. Zij en Didier Reynders feliciteerden de autoriteiten van Oman met deze beslissing die ze in primeur hielden voor de Belgische delegatie.

Minister Reynders drong er bij Oman op aan om het toetredingsproces te beginnen in het kader van de voorbereiding van de derde toetsingsconferentie die in juni 2014 in Maputo, Mozambique, zal worden gehouden.

België zal vice-voorzitter zijn van de Conferentie van Maputo en voorzitter van de 14e Algemene Vergadering van de Partijstaten in Genève in 2015.