2014: Internationaal Jaar van de Familiale Landbouw

Datum: 20 januari 2014

Family farming

De Verenigde Naties hebben 2014 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Familiale Landbouw. Familiale landbouw is immers cruciaal om een planeet met 9 miljard mensen te voeden tegen 2050, zonder het milieu te schaden én tegelijk miljoenen boerenfamilies de kans te geven zich uit de armoede te werken.

Wereldwijd zijn er ongeveer 500 miljoen familiale landbouwbedrijven - dat is 80% van alle landbouwbedrijven. Samen voeden ze de hele wereldbevolking. In veel ontwikkelingslanden, maar bijvoorbeeld ook in België, heeft de overgrote meerderheid van de landbouwbedrijven een familiaal karakter. Zij produceren natuurlijke grondstoffen die naast voeding, ook bron zijn van brandstof, vezels en groenvoorziening. Familiale landbouwbedrijven vormen het netwerk van een plattelandssamenleving en stimuleren er de lokale economie en tewerkstelling.

Tijdens de lancering van het Internationaal Jaar heeft FAO-topman José Graziano da Silva het potentieel van de familiale landbouw nog eens extra benadrukt. 'De wereld staat voor twee grote uitdagingen: de voedselzekerheid verhogen en de natuurlijke rijkdommen beschermen. In beide gevallen rekenen we daarvoor in de eerste plaats op familiale boeren', zo luidt het.

Jammer genoeg behoren familiale boeren - inclusief vissers en nomadische veehouders - in veel landen tot de kwetsbare bevolkingssegmenten. 'Daarom moeten we de familiale landbouw weer volop aandacht geven in nationale en regionale ontwikkelingsprogramma's. Regeringen moeten ervoor zorgen dat het potentieel van de familiale landbouw volledig benut wordt', aldus Graziano da Silva.

Met het Internationaal Jaar van de Familiale Landbouw wil de VN de rol van familiale landbouw en kleinschalige landbouwbedrijven beter bekend maken. Zij dragen immers bij aan het uitroeien van honger, het verminderen van armoede, het verkrijgen van voedselzekerheid door duurzame productie en de duurzame ontwikkeling van landelijke gebieden.

Wat doet de VN?

Concreet wil de VN in het Internationale jaar van de familiale landbouw deze vier doelstellingen realiseren:

  • De ontwikkeling ondersteunen van een beleid dat gunstig is voor duurzame familiale landbouw
  • Meer kennis en communicatie over familiale landbouw en het publiek meer bewustmaken
  • Een beter inzicht verkrijgen in de noden van familiale landbouw, zijn potentieel en beperkingen
  • Samenwerkingsverbanden creëren die op duurzaamheid focussen

Landbouw centraal in Belgische Ontwikkelingssamenwerking

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt duurzame familiale landbouw. Met de steun die ze verleent via de Belgische Technische Coöperatie (BTC), wil ze bijdragen tot meer voedselzekerheid in haar partnerlanden en een duurzamere economische groei.

Deze aanpak steunt op vier pijlers:

  • productieverhoging (opleiding, irrigatie, zaden …)
  • markttoegang voor de afzet van de productie (transportmiddelen en een versterking van de coöperaties)
  • capaciteitsopbouw van ministeries, de civiele samenleving en de boerenorganisaties
  • de positie van de vrouw versterken

Meer weten

Officiële website Internationaal Jaar van de Familiale Landbouw: www.fao.org/family-farming-2014/home/en/No label found for: as_externallink.alttag 
Website FAO: www.fao.org/home/en/No label found for: as_externallink.alttag
Website WFP: www.wfp.orgNo label found for: as_externallink.alttag