Didier Reynders en Annemie Turtelboom tevreden dat België Internationaal Strafhof meer rechtsmacht geeft

Datum: 04 december 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Justitie Annemie Turtelboom zijn tevreden omdat België aan het Internationaal Strafhof in Den Haag meer rechtsmacht geeft. Ons land heeft twee amendementen aan het Statuut van Rome ingevoerd. Dat Statuut van Rome ligt aan de basis van de oprichting van het Internationaal Strafhof.

De twee wijzigingen werden in 2010  goedgekeurd op de eerste conferentie van het Statuut van Rome in de Oegandese hoofdstad Kampala.

Dankzij de eerste wijziging kan het Internationaal Strafhof zich voortaan uitspreken over het gebruik van chemische wapens zoals gifwapens en -gassen en kogels die gemakkelijk uitzetten (zogenaamde dum-dum-kogels), zowel in een internationaal als in een niet-internationaal gewapend conflict.

Dit amendement heet 'het Belgische amendement', omdat België er het initiatief voor nam. Ons land wil met bijkomende voorstellen voortwerken aan de harmonisering van de regels voor de verschillende soorten gewapende conflicten.

De eerste wijziging gaat voor België van kracht op 26 november 2014. Ons land is daarmee de vijftiende verdragsstaat die het amendement te ratificeert.

De tweede wijziging introduceert in het Statuut  de definitie van de misdaad van agressie. Ze bepaalt ook de bevoegdheidsregels van het Hof voor deze misdaad. Dat is een belangrijke stap voorwaarts, die het misdrijf van agressie van een staat tegen een andere staat omschrijft.

In 1998 kozen de verdragsstaten bij de Conferentie van Rome ervoor om het Hof misdaden van agressie te laten vervolgen. Dankzij de nieuwe definitie zullen op termijn personen verdacht van de misdaad 'agressie' vervolgd kunnen worden. Daarvoor moeten wel eerst dertig verdragsstaten het Statuut van Rome bekrachtigen. Na 1 januari 2017 moet er ook een beslissing komen om de bevoegdheid van het Hof in werking te doen treden.

België is de twaalfde verdragsstaat die het tweede amendement ratificeert.

De twee ministers bevestigen dat België een voortrekkersrol zal blijven spelen in de strijd tegen de straffeloosheid van de meest ernstige misdaden.