Europese Ontwikkelingsdagen

Datum: 25 november 2013

European Development Days

26 en 27 november 2013:
Volg de Europese Ontwikkelingsdagen live!
Op het volgende adres: http://eudevdays.eu/No label found for: as_externallink.alttag

De 8e editie van de Europese Ontwikkelingsdagen (EOD) zal op 26 en 27 november doorgaan in Tour & Taxis in Brussel. Minister Jean-Pascal Labille en verschillende hoofdrolspelers van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zullen dit evenement bijwonen, dat intussen uitgegroeid is tot een niet te missen afspraak op de internationale ontwikkelingsagenda. Dit politiek discussieforum brengt elk jaar opnieuw staatshoofden en regeringsleiders uit Europa, Afrika en de rest van de wereld samen. Ook hoge vertegenwoordigers van regeringen, internationale instellingen, ontwikkelingswerkers, ngo’s, de media en de burgermaatschappij tekenen jaar na jaar present. Tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen krijgen al deze spelers de kans om elkaar te ontmoeten en in een open, informele sfeer te discussiëren en, tot op de hoogste niveaus, te debatteren over de essentiële inzet en cruciale uitdagingen waar de ontwikkeling voor staat.

Het thema

Dit jaar zullen de EOD in het teken staan van het post-2015 ontwikkelingskader, gebaseerd op de mededeling van de Europese Commissie “Een waardig leven voor iedereen tegen 2030 – Bouwen aan een consensus voor een nieuwe ontwikkelingsagenda”.

Bijna 15 jaar na de invoering van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG's), moet de internationale gemeenschap nu een nieuw post-2015 ontwikkelingskader definiëren, rekening houdend met de nieuwe mondiale uitdagingen. België wil een actieve rol spelen in dit debat zodat het nieuwe kader ambitieus en samenhangend is gebaseerd op de universele Rechten van de Mens.

Evenementen op de agenda

Dinsdag 26 november
09.30-10.45 – Lab Room 4/ Brainstorming
“Recht op gezondheidszorg: hoe staat het met rechtvaardigheid?”
Een brainstormsessie georganiseerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Te volgen op Twitter via #edd13_health

Het doel van deze brainstormsessie is ervaringen delen en een beter zicht krijgen op hoe ongelijkheid aangepakt kan worden in de gezondheidssector, met bijzondere aandacht voor de universele ziekteverzekering, de onrechtvaardige situaties in de organisatie van de gezondheidsinstellingen en de aan gezondheidszorg toegekende middelen.

Uit de daaropvolgende discussies zouden voorstellen naar voren moeten komen die de EU zal kunnen gebruiken in het debat over het post-2015 ontwikkelingskader. De voorstellen zullen vervolgens voorgelegd worden aan hun High-level politiek panel over gezondheid, eveneens mede-georganiseerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Waarom is dit belangrijk voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking?

Gezondheid is een prioritaire sector voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Het basisprincipe waaraan de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de gezondheidssector vasthoudt, is het universeel recht op gezondheid en op gezondheidszorg. België is van mening dat de ontwikkeling van een efficiënt en duurzaam gezondheidssysteem het beste middel is om dit recht tot stand te brengen. Dit gezondheidssysteem moet garant staan voor een degelijke gezondheidszorg voor ieder individu. Deze aanpak zal bijdragen aan de strijd tegen armoede en zal voor een verbeterde levensstandaard voor de hele bevolking zorgen.

Samen met de ontwikkelingslanden houdt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking rekening met het algemene en het sectorale beleid, alsook met de prioriteiten van elk land, de verkozen actieterreinen en de comparatieve voordelen van de schenkers die aanwezig zijn in het partnerland, inclusief die uit België. Een voorbeeld van de comparatieve voordelen van de Belgische samenwerking in de gezondheidssector is een traditie van voornemens en daden met betrekking tot alle gezondheidsdiensten (de zogenaamde ‘systemische’ aanpak), met bijzondere aandacht voor de sociale dialoog.

Alle informatie over dit Lab vindt u op:
http://eudevdays.eu/topics/right-health-what-about-equityNo label found for: as_externallink.alttag

Woensdag 27 november
11.30-13.00 - Auditorium C/ Politiek panel
“Sociale bescherming voor inclusieve groei”
In aanwezigheid van minister van Ontwikkelingssamenwerking dhr. Jean-Pascal Labille
Te volgen op Twitter via #edd13_social

Overheidsbeleid inzake sociale bescherming vormt een van de beste en meest effectieve manieren om ongelijkheid te bestrijden. Maar vandaag geniet slechts 20% van de wereldbevolking een geschikte sociale bescherming. Daarom is een soort van universele sociale zekerheid, waarbij er niet langer personen "buiten het systeem" vallen, een innovatieve benadering om ongelijkheid te bestrijden. Het idee om een basisinkomen te garanderen in de vorm van sociale overdrachten in geld of in natura, om sociale uitsluiting te voorkomen, moet worden opgenomen in de nieuwe post-2015 ontwikkelingskader.

Alle informatie over dit Panel vindt u op:
http://eudevdays.eu/topics/social-protection-inclusive-growth-0No label found for: as_externallink.alttag

Volg de EOD live

Twee dagen lang zijn de politieke debatten (Auditoriums) online te volgen. Iedereen kan rechtstreeks commentaar leveren, reageren en stemmen per sms, via mail of op Twitter. Er zal een gebruikershandleiding weergegeven worden op een speciaal hiervoor voorzien scherm en de moderator kan bepaalde vragen uitkiezen om de interactie te bevorderen. (Info: http://eudevdays.eu/stakeholders/social-mediaNo label found for: as_externallink.alttag).

Op Facebook: https://www.facebook.com/EUDevDaysNo label found for: as_externallink.alttag
Op Twitter: https://twitter.com/eudevdaysNo label found for: as_externallink.alttag
Op Youtube: http://www.youtube.com/EUintheWorldNo label found for: as_externallink.alttag

Nuttige links

Het programma van de EOD:
http://eudevdays.eu/content/programmeNo label found for: as_externallink.alttag

Praktische informatie:
http://eudevdays.eu/practicalNo label found for: as_externallink.alttag

Persfaciliteiten:
http://eudevdays.eu/pressNo label found for: as_externallink.alttag