Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Datum: 25 november 2013

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen herinnert minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders eraan dat vrouwen en meisjes te vaak het slachtoffer zijn van geweld in conflicten overal ter wereld. Dit is zeker het geval in het oosten van de Democratische Republiek Congo, waar gewapende groepen dit soort geweld blijven plegen ondanks de inspanningen om vrede en stabiliteit in de regio te herstellen.
 
Deze Internationale Dag is een kans om zich te verenigen tegen deze onaanvaardbare daden, waar ook ze gepleegd worden. Het is ook nuttig om de inspanningen te erkennen van allen die hun leven wijden om een einde te maken aan deze wreedheden en om steun te bieden aan de slachtoffers. Didier Reynders wil vooral het opmerkelijke werk van Dr Mukwege in Bukavu, Congo, benadrukken. Zijn optreden ten gunste vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld hielp om de aandacht van de internationale gemeenschap te vestigen op deze tragedie en heeft nu een symbolische dimensie gekregen die veel verder gaat dan de vele vrouwen aan wie hij dagelijks hulp biedt.
 
De bevordering en bescherming van de mensenrechten en hun universaliteit is één van de prioriteiten van het buitenlands beleid van België, en blijft ook een rode draad in het beleid van minister Reynders. De rechten van vrouwen spelen een centrale rol hierin. Minister Reynders herinnert er ook aan dat de uitbanning van geweld tegen vrouwen een belangrijk element is van het tweede actieplan van België in het kader van de uitvoering van resolutie 1325 (Vrouwen , Vrede en Veiligheid ) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Door het combineren van deze prioriteiten met de actie van de Ontwikkelingssamenwerking hebben we een zeer uitgebreid beleid dat zal blijven bijdragen aan de strijd tegen deze onduldbare plaag.