Didier Reynders en 41 collega’s roepen op tot afschaffing van de doodstraf

Datum: 09 oktober 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft samen met 41 andere ministers van Buitenlandse Zaken een oproep ondertekend voor de afschaffing van de doodstraf. De ondertekenaars benadrukken dat de doodstraf inherent onmenselijk is en dat het thema op de internationale agenda moet blijven tot het laatste land de doodstraf heeft afgeschaft.
 
“Een gerecht dat mensen doodt, is niet rechtvaardig”, zo luidt de oproep, die wordt gepubliceerd op de elfde Werelddag tegen de Doodstraf op 10 oktober. De 42 ondertekenaars uit landen die lid zijn van de Raad van Europa verzetten zich tegen de doodstraf in alle omstandigheden, overal in de wereld. Iemand in de naam van de wet van zijn leven beroven druist in tegen de menselijke waardigheid, zowel van de veroordeelde als van zijn familie. Bovendien blijkt er geen enkele positieve impact te bestaan op misdaadpreventie en veiligheid.
 
Momenteel blijven er nog vijftig landen over waar de doodsvonnissen worden voltrokken. Twintig jaar geleden waren het er nog dubbel zoveel. Dit gebeurde niet vanzelf, maar is het gevolg van jarenlang hard werk, van dialoog en overredingskracht.
 
De Raad van Europa en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben een rol van katalysator gespeeld om de doodstraf te bannen van het Europese continent. Wit-Rusland, dat geen lid is van de instelling, is momenteel het enige overblijvende land in Europa waar de doodstraf nog wordt uitgevoerd. De ondertekenaars roepen Minsk op om als eerste stap een moratorium af te kondigen.
 
Ook in Amerika, Azië en Afrika zijn er heel wat landen die de doodstraf hebben afgeschaft. Binnen de Verenigde Naties wordt de meerderheid voor een universeel moratorium op de doodstraf steeds groter. Het politieke signaal van de 42 komt op een cruciaal moment in de wereldwijde campagne en benadrukt de positieve rol die multilaterale organisaties, zoals de Raad van Europa, kunnen spelen om landen te helpen een einde te maken aan de doodstraf.
 
Ons land bestendigt zijn actieve rol op dit vlak. Zo werd er tijdens de 24ste Sessie van de Mensenrechtenraad in Geneve vorige maand op initiatief van België een panel over de rechten van kinderen van terdoodveroordeelden georganiseerd.
De minister bevestigde in juni jl. in Madrid tijdens het Vijfde Wereldcongres tegen de Doodstraf eveneens zijn engagement om met het middenveld verder samen te werken.
Het is een van de prioriteiten van het mensenrechtenbeleid van minister Reynders en hij zal zich hiervoor blijven inzetten.
 
http://diplomatie.belgium.be/en/binaries/Joint_Appeal_with_names_tcm312-234415.pdfNo label found for: as_externallink.alttag