Didier Reynders verwelkomt het besluit van de Veiligheidsraad over chemische wapens in Syrië

Datum: 28 september 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders verwelkomt de goedkeuring van resolutie 2118 van de VN Veiligheidsraad om het chemische arsenaal van het Syrische regime te vernietigen. Samen met het besluit van de Uitvoerende Raad van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), is het een belangrijke stap naar de neutralisatie van deze massavernietigingswapens. De VN Veiligheidsraad erkent dat het gebruik van deze wapens een bedreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid. Het is nu essentieel dat het Syrische regime volledig samenwerkt met de Verenigde Naties en de OPCW. Anders moeten maatregelen van de VN Veiligheidsraad in het kader van hoofdstuk VII genomen worden.

Minister Reynders is ook tevreden dat de verklaring van Genève van juni 2012 wordt gesteund en dat in midden november een conferentie in Genève zal gehouden worden. Alleen een politieke oplossing kan een einde maken aan de Syrische crisis. Didier Reynders dringt er bij alle partijen op aan constructief en ernstig mee te werken aan het Genève II proces in het belang van de Syrische bevolking.

Didier Reynders pleitte in de marge van de ministeriële VN week in New York om de gelegenheid van het sturen van chemische wapendeskundigen naar Syrië aan te grijpen om de humanitaire toegang te vergroten, zeker in de gezondheidszorg.

Minister Reynders riep de Veiligheidsraad steeds op zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij is tevreden dat de 15 leden het eens zijn geworden. Hij hoopt dat het huidige klimaat kan voortduren zodat andere positieve ontwikkelingen mogelijk zijn, zowel op het politieke als humanitaire vlak.