Syrië - Chemische wapens - Didier Reynders verheugd over het akkoord van Genève

Datum: 14 september 2013

Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is verheugd over het akkoord van Genève tussen staatssecretaris Kerry en minister Lavrov.

Dit is een zeer ambitieus plan dat voorziet in een volledige neutralisatie van het Syrische chemische arsenaal in minder dan een jaar. Zo een vergaand plan werd nooit eerder opgesteld. De uitvoering ervan in een land in oorlog zal voor enorme uitdagingen zorgen. Deze kunnen alleen opgelost worden door een nauwe samenwerking tussen de internationale gemeenschap en de Syrische autoriteiten.

Voor de minister kan het belang van het neutraliseren van het chemische arsenaal niet worden onderschat. Het Syrische conflict is waarschijnlijk de enige keer in de geschiedenis dat een land met massavernietigingswapens wordt verwoest door een burgeroorlog. Als dit plan wordt uitgevoerd, kan het regime niet langer gebruik maken van deze wapens tegen zijn volk en riskeren ze niet langer in handen te vallen van terroristische groeperingen.

Minister Reynders ziet in dit akkoord een grote overwinning voor de voorstanders van internationale ontwapening en non-proliferatie regimes.

Minister Reynders is tevreden dat wanneer de internationale gemeenschap, en vooral de permanente leden van de Veiligheidsraad, hun krachten bundelen, constructieve oplossingen kunnen worden gevonden. De minister hoopt dat de nieuwe samenwerkingsgeest zou voortduren voor het zoeken naar een politieke oplossing van het conflict. Hij hoopt dat het Genève 2-proces snel kan worden opgestart.

Nu de winter er aankomt en gezien de uitputting van de Syrische bevolking door jaren van oorlog, roept de minister de internationale gemeenschap op om zich te mobiliseren. Zowel om humanitaire hulp te brengen die de bevolking hard nodig heeft, als om ze te beschermen tegen de gruweldaden waaronder ze dagelijks leidt.