Didier Reynders schrijft brief naar Marokkaanse collega over gedetineerde in Sale

Datum: 06 augustus 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de Marokkaanse overheid gevraagd om de Belgische overheid op de hoogte te houden van de gezondheidstoestand van de heer Ali Aarrass. Hij heeft ze ook gevraagd te bevestigen dat hij toegang tot medische hulp heeft. Minister Reynders wil de garantie dat de detentieomstandigheden van de gevangene in overeenstemming zijn met de menselijke waardigheid en het internationale humanitaire recht.

Ali Aarrass, die de Belgische en Marokkaanse nationaliteiten heeft, wordt in de gevangenis van Sale in Marokko vastgehouden, nadat hij door het Hof van Beroep van Rabat was veroordeeld tot 12 jaar gevangenis voor terroristische activiteiten.

In een brief van 5 augustus aan zijn Marokkaanse collega schreef minister Reynders dat België, zoals gebruikelijk, niet van plan is consulaire bijstand te verlenen, aangezien de gevangene de Belgische en Marokkaanse nationaliteit heeft.

Het verzoek van de minister wordt evenwel gerechtvaardigd door het voortdurende pleidooi van België om de mensenrechten en de menselijke waardigheid na te leven.

De minister wees er duidelijk op dat België de beslissing van het Hof van Beroep van Rabat niet betwist.