België beëindigt de ratificatieprocedure van het Verdrag over de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie

Datum: 10 juni 2013

Op 6 juni 2013 beëindigde België de ratificatieprocedure voor het Verdrag over de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. Het ratificatie-instrument (het document dat dit aankondigt) werd op 10 juni 2013 in Rome neergelegd.

Het Verdrag zal op 1 juli 2013 in werking treden indien alle ratificatie-instrumenten vóór deze datum worden neergelegd.