Presentatie geloofsbrieven ambassadeur Truyens in Turkmenistan

Datum: 12 juni 2012

Op 12 juni 2012 heeft ambassadeur Luc Truyens zijn geloofsbrieven overhandigd aan de voorzitster van de Turkmeense Majlis (parlement), mevrouw Akja Nurberdiyeva.

Parlement Turkmenistan