Bezoek Peter Booms, adjunct-posthoofd, aan Tbilisi

Datum: 20 juni 2012

Van 17 tot 20 juni bezocht Peter Booms Tbilisi. Het doel van de reis was onder andere het kennismaken met de ereconsul, Pierre Orloff en met de Belgische gemeenschap om hen in te lichten over het feit dat er nu vanuit de Ambassade in Bakoe over hen wordt gewaakt.

Een kleine receptie met Belgisch bier in het Tbilisi Marriot was hiervoor een uitgelezen gelegenheid. Ook de Belgische leden van de EUMM werden hierop verwelkomd.

Bezoek Peter Booms, adjunct-posthoofd, aan Tbilisi