Paul Magnette veroordeelt aanslag op dokter Mukwege

Datum: 26 oktober 2012

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette veroordeelt de aanslag op dokter Mukwege. Gechoqueerd door het geweld dat in Congo tegenover vrouwen werd en wordt gebruikt, erkende deze Congolese dokter al snel de nood aan medische hulp en zorg voor het stijgende aantal slachtoffers van seksueel geweld. Naast de medische verzorging zorgt hij voor psychologische hulp en zet hij diensten op om vrouwen hun economische zelfstandigheid terug te geven. De aanslag die vannacht tegen hem en zijn familie gericht was, is dan ook verschrikkelijk.  

De Belgische ontwikkelingssamenwerking vervult een mobiliserende voortrekkersrol in de strijd tegen seksueel geweld in de DR Congo. Ons land financiert een gezamenlijk programma dat in 2005 door UNFPA, UNICEF en OHCHR werd opgezet en waarvoor een bedrag van 7,82 miljoen euro werd uitgetrokken tussen 2005 en 2008. Het project liep in verschillende Congolese provincies en omvatte verschillende luiken: het inzamelen van concrete gegevens, pleitbezorging en bewustmaking, medisch-sanitaire bijstand, een psychosociaal gedeelte, sociaal-economische reïntegratie en een luik over recht en rechtspraak.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft van meet af aan gepleit voor een gecoördineerde en geharmoniseerde aanpak en steun. In 2009 werd beslist om een bijdrage van 10 miljoen euro te geven aan het 'Fonds voor de stabilisatie en reconstructie’ van Oost-Congo (STAREC) dat opgericht werd door de VN, de internationale gemeenschap en de Congolese regering. De Belgische bijdrage wordt specifiek toegekend voor het deel ‘strijd tegen seksueel geweld’ en maakt deel uit van de Congolese strategie ter bestrijding van seksueel geweld. De bestrijding van straffeloosheid, sociaal-economische reïntegratie, psychosociale begeleiding en medische verzorging van de slachtoffers staan hierbij voorop. Het programma richt zich op de gebieden waar de problematiek van seksueel geweld het meest voorkomt (Haut Uélé, Bas Uélé, Ituri, Noord-Kivu, Zuid-Kivu, Maniema en Tanganyaka). De VN-agentschappen zorgen in samenspraak met de Congolese partij op nationaal en provinciaal niveau voor de uitvoering van elk onderdeel van het programma.

Daarnaast steunde ons land ook programma’s die zich ten tijde van verkiezingen op vrouwen toespitsen en gericht zijn op vrouwen als kiezer, kandidaat en verkozene in de strijd voor meer gendergelijkheid. Zo werd in 2010 7,5 miljoen euro vrijgemaakt voor een programma van het UNDP voor de verkiezingen in DRC. Soortgelijke programma’s werden ook al in Burundi en Afghanistan gesteund.

Tot slot, werd op initiatief van minister Magnette dit jaar ook een bijdrage voorzien van 170.000 euro aan het ziekenhuis van Panzi in Bukavu, het ziekenhuis waarin dokter Mukwege actief is.