Dag 4 van de Algemene Vergadering van de VN voor Paul Magnette

Datum: 27 september 2012

Op deze vierde dag van het ministerieel gedeelte van deze 67ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette een vergadering gehad met Adjunct- Secretaris-generaal en Hoog Vertegenwoordiger voor de minst ontwikkelde landen Gyan Chandra Acharya, met de Uitvoerend Directeur van het United Nations Population Fund, de Eerste Vice-President van Burundi en nam hij deel aan een werklunch over de Grote Meren.

Minst ontwikkelde landen

Nadat minister Magnette gisteren (woensdag 26/09) medevoorzitter was van de vergadering over de minst ontwikkelde landen (MOLs), had hij vandaag een bilaterale vergadering met de recent benoemde Adjunct-Secretaris-generaal en Hoog Vertegenwoordiger voor de minst ontwikkelde landen, de heer Gyan Chandra Acharya. Beide heren bespraken de omzetting van het actieprogramma voor de volgende tien jaar dat een dik jaar geleden in Istanbul werd goedgekeurd, de recente beslissingen van de Rio+20-Top en het belang voor de MOLs om de weg van duurzame ontwikkeling in te slaan. De transitieperiode waarin landen zich bevinden wanneer ze uit de categorie van de MOLs komen, kan gevaarlijk zijn. Paul Magnette: “Er moet een speciale bijstand voorzien worden voor het tiental landen dat die tegen 2025 uit de categorie van de MOLs zouden kunnen geraken. Daarover zal de Resolutie gaan die België in de maand oktober zal indienen bij de tweede Commissie van de Algemene Vergadering van de VN.”

United Nations Population Fund (UNFPA)

België is een trouwe partner van het UNFPA en werkt nauw samen met deze multilaterale organisatie. Ons land onderschrijft dan ook zijn missies op het vlak van reproductieve gezondheid en gezinsplanning. De vrije toegang tot anticonceptiemiddelen betekent een aanzienlijke verhoging van de levenskwaliteit. Vorig jaar droeg België zo’n 5.500.000 euro bij aan het fonds, waarmee het de 15de donor was. En de ontwikkelingsminister is van plan om de samenwerking via verschillende pistes nog te versterken, tot groot genoegen van de Uitvoerend Directeur van het UNFPA, de heer Babatunde Osotimehin. Hij lichtte op zijn beurt de prioriteiten voor het volgende strategisch plan 2014-2017 toe.

Burundi

De ontmoeting tussen minister Paul Magnette en de Eerste Vice-President van Burundi Thérence Sinunguruza en minister van Buitenlandse Zaken Laurent Kavakure kaderde in de recente beslissing voor de vrijmaking van een incitatieve schijf van 50 miljoen euro en de donorconferentie later dit jaar. Na de Europese Commissie en de Wereldbank is België de grootste donor in Burundi (om en bij de 45 miljoen euro in 2011). Minister Magnette benadrukte het belang van vrijheid, zowel voor de pers als voor het maatschappelijk middenveld, politiek pluralisme en pleitte voor waakzaamheid die aangehouden moet worden om ervoor te zorgen dat justitie niet met twee maten en twee gewichten werkt. Hij drong ook aan op de cruciale rol van de Burundese belastingsdienst in de strijd tegen fraude en corruptie. De vorderingen op dat vlak en op het vlak van de uitvoering van de nationale strategie voor Goed Bestuur worden elk trimester geanalyseerd. Er werd voorlopig echter nog maar weinig vooruitgang vastgesteld en de minister vroeg dan ook om de inspanningen hieromtrent te verhogen.

Grote Meren

Deze Algemene Vergadering wordt beheerst door de toestand in Syrië en de Sahel. Daarom stond ons land er op om ook een bijeenkomst te organiseren over de Grote Meren, een regio waar ons land zowel historisch als vandaag nog sterk mee verbonden is. De humanitaire situatie is er door het conflict in West-Congo serieus achteruit gegaan. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette is bezorgd over de slechte levensomstandigheden in de regio. Paul Magnette: “De politieke stabiliteit moet in de regio van de Grote Meren dringend terugkeren. Enkel zo kan de fysieke veiligheid van de bevolking gegarandeerd worden en kunnen de ontwikkelingsprojecten opnieuw opgestart worden.” Minister Magnette wil trouwens voor de meest dringende noden van de bevolking bijkomende middelen voorzien.