Paul Magnette neemt het woord tijdens de ECOSOC op de Algemene Vergadering van de VN in New York

Datum: 24 september 2012

Op de Rio+20-Top over duurzame ontwikkeling in juni eerder dit jaar werd het belang van een inclusief, versterkt en efficiënt multilateraal systeem erkend om de dringende wereldwijde uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden. Duurzame ontwikkelingsobjectieven definiëren, beleidscoherentie verzekeren, de sociale en milieupijler versterken en een bijzondere aandacht blijven schenken aan de minst ontwikkelde landen (MOLs) zijn de meest dringende uitdagingen voor de internationale gemeenschap.

In ‘The Future We Want’, het uitkomstdocument van Rio+20, wordt de cruciale rol van de Economic and Social Council (ECOSOC) onderstreept. Met haar verschillende deelorganen (regionale commissies, gespecialiseerde agentschappen, functionele commissies met ministers, experten en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld) is de ECOSOC goed geplaatst voor de implementatie van de internationale duurzame ontwikkelingsagenda.

Op de vergadering vandaag heeft de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon de vier grootste uitdaging onderstreept: de werkzaamheidcrisis, het nakomen van de financiële engagementen ten opzichte van de ontwikkelingslanden, de voedselzekerheid en groene en inclusieve groei.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette kwam als een van de eerste sprekers tussen na het panelgesprek. Hij zag in de aanwezigheid van een groot aantal ministers het bewijs van het belang van de hervorming van de ECOSOC. En net als op de UNCTAD-conferentie (United Nations Conference on Trade and Development, april 2012) stelde de Belgische ontwikkelingsminister dat de absolute prioriteit een versterking van de beleidscoherentie moet zijn. Coherentie zodat duurzame en rechtvaardige ontwikkelingsstrategieën ontwikkeld kunnen worden, met oog voor de creatie van degelijke jobs en sociale diensten voor de meest kwetsbare bevolkingen. In Rio werd in dat opzicht het High Level Political Forum opgericht, een politiek forum voorgezeten door de Britse Eerste Minister David Cameron. Dat forum moet volgens Paul Magnette een duidelijke politieke richting aangeven, die nadien door de Economische en Sociale Raad goedgekeurd dient te worden om zo de evenwichtige integratie van de drie duurzame ontwikkelingsdimensies te kunnen waarborgen.  

Tot slot wees minister Magnette erop dat alle landen van onze planeet betrokken moeten worden, ook de minst ontwikkelde landen. Ons land organiseert daarom later deze week samen met Turkije en Nepal een specifieke vergadering over de noden, verwachtingen en verplichtingen van de MOLs.