Didier Reynders ontmoet de heer Ivica Dačić, eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken van de Servische Republiek

Datum: 05 september 2012

Didier Reynders ontmoette woensdagnamiddag de heer Ivica Dačić, eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken van de Servische Republiek, die vergezeld werd door de heer Ivan Mrkić, minister van Buitenlandse Zaken. De minister feliciteerde hen voor hun recente benoeming en bood hun zijn oprechte gelukwensen aan met hun overwinning.

Eerste minister Dačić bedankte België voor de steun voor het toekennen van het statuut van kandidaat lidstaat aan Servië. Hij bevestigde het engagement van zijn regering om de hervormingen verder te zetten voor de verdere integratie van zijn land in de Europese Unie. Hij deelde ook zijn intentie mee om over te gaan tot de uitvoering van de akkoorden die al gesloten werden met Pristina en de normalisatie van de betrekkingen met Kosovo verder te zetten, meer bepaald door een politieke dialoog van hoog niveau. In dit kader bevestigde hij de beslissing van Servië om deel te nemen aan de regionale fora waarin Kosovo zetelt, op voorwaarde dat de overeengekomen formule over de aanduiding van Kosovo hernomen wordt in de officiële documenten van deze vergaderingen. Eerste minister Dačić vroeg met aandrang dat de Europese Unie geen bijkomende voorwaarden zou opleggen voor de opening van de toetredingsonderhandelingen zoals voorzien door de Europese Raad van verleden december.

Minister Reynders verzekerde zijn gesprekspartner dat België voorstander is van deze nieuwe etappe in de relaties van Servië met de EU voor zover Servië de voorwaarden opgelegd door de Europese Raad strikt naleeft. Hij verheugt zich dat Servië en België de wil delen om de regionale samenwerking en de goede relaties met de buren verder te ontwikkelen. Als stichtend lid van de Benelux en van de Europese Unie beschikt België in dit domein over een zekere ervaring die het bereid is met Servië te delen.

Op bilateraal niveau haalden de ministers de versterking van de economische en commerciële relaties aan.

Minister Reynders bedankte eerste minister Dačić voor zijn uitnodiging om naar Servië te komen. Hij bedankte hem ook voor de steun van zijn regering voor de Belgische kandidatuur voor Luik 2017.