Volgens de OESO is het goed leven in België!

Datum: 24 mei 2012

De OESO heeft zopas een nieuwe editie van haar “Beter leven”-index uitgebracht. Dit is een interactieve onlinetool waarmee iedereen zijn levenskwaliteit kan meten en vergelijken op een manier die verder gaat dan de klassieke statistieken op basis van het bbp.

Uit de index blijkt dat België uitstekend scoort voor de welzijnsindicatoren en bij de beste landen hoort voor veel criteria van de "Beter leven"-indicator.

Zo zijn Belgen gemiddeld meer tevreden met hun leven dan de meeste inwoners van de OESO. In België geeft 74% van de ondervraagden aan meer positieve (een gevoel van rust, trots op eigen verwezenlijkingen, plezier,…) dan negatieve ervaringen (pijn, ongerustheid, verdriet, verveling,…) te hebben op een gemiddelde dag. Dit percentage ligt hoger dan het gemiddelde van de landen van de OESO, dat ligt op 72%.

www.oecdbetterlifeindex.org/countries/belgium/No label found for: as_externallink.alttag