Belg aan het hoofd van het Internationaal Comité van Toezicht op Verdovende Middelen

Datum: 10 mei 2012

Dinsdag 8 mei werd in Wenen de Belg Raymond Yans verkozen tot voorzitter van het Internationaal Comité van Toezicht op Verdovende Middelen (International Narcotics Control Board, INCB)

De INCB, die werd opgericht in 1968, is een onafhankelijk en quasi-rechterlijk controleorgaan dat gefinancierd wordt door de Verenigde Naties.Hij houdt toezicht op de naleving van de internationale verdragen met betrekking tot drugscontrole.

De INCB identificeert de lacunes in de controlesystemen voor de productie, de handel en het illegale gebruik van drugs en helpt deze weg te werken.Anderzijds spant de INCB zich in om, in samenwerking met de overheden, ervoor te zorgen dat er voldoende verdovende middelen beschikbaar zijn voor medische en wetenschappelijke doeleinden en om te voorkomen dat legaal geproduceerde verdovende middelen terechtkomen in illegale circuits.

Raymond Yans, geboren in 1948, is germanist en filosoof en heeft een lange internationale carrière achter de rug.Hij heeft deelgenomen aan talrijke internationale projecten rond de controle van drugs.Hij is lid van de INCB sinds 2007.