Mediaprijs 2011 voor Les Niouzz

In het kader van het RTBF-jeugdjournaal Les Niouzz kwam de reeks Objectif 2015 op de buis. Objectif 2015 werd mee gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en sleepte onlangs in de categorie Jeugd de Mediaprijs 2011 van de Fondation pour l’Enfance in de wacht. Deze stichting beloont zo televisiewerk dat de problematiek rond kinderbescherming in beeld brengt.

De Fondation pour l'Enfance is in 1977 opgericht door Anne-Aymone Giscard d’Estaing om initiatieven aan te moedigen die kinderen in gevaar en gezinnen in nood beschermen en om deze initiatieven met raad en daad bij te staan. Sinds 1990 beloont de stichting televisieprojecten die het publiek bewust maken voor de problematiek van de kinderbescherming. Deze mediaprijs is opgesplitst in drie categorieën: documentaires, fictie en jeugduitzendingen.

De basisregels worden uitgeschreven door de jury – samengesteld uit journalisten, producenten, regisseurs en jeugdprofessionals - en vormen een prisma dat als filter dient om de deelnemende werken te beoordelen: geen voyeurisme, de kwaliteit van het script en van de regie moet goed zijn, het scenario moet ernstig en geloofwaardig zijn.

Jongeren bewust maken

In samenwerking met het team van Niouzz maakte de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een reeks van tien reportages ter illustratie van de acht millenniumontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn vastgelegd door de Verenigde Naties en hebben betrekking op armoede, de bescherming van het leefmilieu, basisonderwijs voor iedereen ... Het streefdoel bestaat erin om ze allemaal te verwezenlijken tegen 2015.

In oktober woonde Olivier Chastel, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, de vertoning van een reportage bij in een klas van het zesde leerjaar. Door deze films voor een zo groot mogelijk schoolpubliek te brengen wil de Belgische Ontwikkelingssamenwerking Belgische jongeren bewust maken van hun wereldburgerschap.

www.fondation-enfance.org/Prix-Media-2011No label found for: as_externallink.alttag

O. ChastelNo label found for: as_externallink.alttag